hội thảo

Thư mời hội thảo Công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Thư mời hội thảo Công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng nghiên cứu, viết bài và công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI”

Ngày 26/12/2018, Nhóm nghiên cứu mạnh GEOAI kết hợp với Bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa Công trình tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng nghiên cứu, viết bài và công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI” với mục đích tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của các giảng viên, các nhà nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng công bố các công trình khoa học đạt chuẩn trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI..