Nền tảng tạo sự khác biệt

Khoa Công trình được trang bị máy móc hiện đại phục vụ công tác thí nghiệm thực hành và nghiên cứu.

  • Chương trình đào tạo chất lượng cao định hướng ứng dụng công nghệ xây dựng mới
  • Hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học trên thế giới
  • Đội ngũ giảng viên chất lượng, giàu kinh nghiệm thực tế

Các bộ môn trực thuộc đều được quan tâm về đội ngũ và cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học.

Giá trị cốt lõi

Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng thuộc khối ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất

Sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành GTVT và của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới

Tất cả vì quyền lợi học tập, nghiên cứu và việc làm của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội, khu vực và quốc tế.

Đào tạo gắn liền với nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức tham gia hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.