Thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ GTVT, cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, cấp Thành phố Hà Nội và đăng ký nhiệm vụ bảo vệ Môi trường cấp Bộ GTVT năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường.

Căn cứ kế hoạch đăng ký thực hiện đề tài, tiêu chuẩn KHCN, nhiệm vụ bảo vệ Môi trường hàng năm của Bộ GTVT, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc và Sở KH&CN Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 281/ĐHCNGTVT-KHCN ngày 23/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc đăng ký đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ GTVT, cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, cấp Thành phố Hà Nội và đăng ký nhiệm vụ bảo vệ Môi trường cấp Bộ GTVT năm 2020;

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo gia hạn thời gian đăng ký đề tài KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ GTVT, cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, cấp Thành phố Hà Nội và đăng ký nhiệm vụ bảo vệ Môi trường cấp Bộ GTVT năm 2020 đến ngày 15/3/2019.

Thời gian gia hạn đăng ký đề tài chi tiết như sau:

- Đến ngày 15/3/2019: các các đơn vị, cá nhân xây dựng nội dung nghiên cứu theo các mẫu phiếu đề xuất và gửi về phòng KHCN-HTQT.

- Đến ngày 20/3/2019, Hội đồng Khoa học - Đào tạo tổ chức xét duyệt, đánh giá nội dung các đề tài, nhiệm vụ đã đăng ký.

- Ngày 25/3/2019, Nhà trường gửi các đề xuất lên Bộ GTVT, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội. Sau khi đề tài, nhiệm vụ được cấp Bộ, cấp Tỉnh và Thành phố duyệt cho phép xây dựng đề cương, Nhà trường sẽ lựa chọn chủ nhiệm đề tài và giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng đề cương chi tiết; Phòng KHCN - HTQT có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện theo các quy định của Bộ GTVT, Bộ KHCN, Tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố Hà Nội.

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Thông tin chi tiết cũng như biểu mẫu được đăng tải trên website: http://utt.edu.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHCN – HTQT (đ/c Hoàng Vũ), phòng 205 nhà H3, ĐT: 043.5527872, Di động: 0931 843 686  Email: phongkhcn@utt.edu.vn.

Tệp đính kèm