Sinh viên K67 Khoa Công trình tích cực nghiên cứu khoa học góp phần hạn chế ùn tắc giao thông

Năm học 2018-2019, được sự hướng dẫn của giảng viên Bộ môn Đo đạc – khảo sát công trình, nhóm sinh viên K67 (gồm Nguyễn Duy Tùng – 67DCCA1 và Lê Văn Đạt – 67DCCS21) đã thực hiện đề tài NCKH sinh viên cấp Trường.


GV khoa công trình đồng hành hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu

Đề tài NCKH của sinh viên được thực hiện với sự tham gia hướng dẫn của các kỹ sư Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC), trong đó, tập trung ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sử dụng phần mềm mô phòng và phân tích giao thông nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.


Sinh viên thực hiện thu thập và xử lý số liệu nghiên cứu

TS. Nguyễn Thị Loan - Trưởng Bộ môn Đo đạc - Khảo sát công trình cho biết: “…các bạn sinh viên luôn làm việc nghiêm túc, tích cực phấn đấu hoàn thành công việc học tập và nghiên cứu đúng tiến độ đề ra. Bước vào năm mới 2019, chúc các sinh viên của UTT nói chung và sinh viên Khoa Công trình nói riêng luôn đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu”.

Khoa Công trình

Tệp đính kèm