Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 (từ 4/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021)

Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19; Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 như sau:

1. Đối với các học phần lý thuyết: triển khai kế hoạch học tập trực tuyến, giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khoá biểu đang thực hiện và phải đáp ứng đầy đủ điểu kiện đảm bảo chất lượng dạy học (ưu tiên hệ thống MSTeams).

2. Đối với sinh viên có lịch thi, lịch học GDTC, QP-AN, thực hành, thực tập…, sinh viên chủ động theo dõi kế hoạch, thời khóa biểu chi tiết tại website: http://utt.edu.vn/daotao

3. Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên khi khi đến trường phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và phải khai báo y tế tại link: https://bitly.com.vn/e6vpkk. Trường hợp khai báo không trung thực hoặc không khai báo sẽ bị xử lý theo quy định.

4. Những sinh viên, học viên đến từ những địa phương trong vùng dịch sẽ phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế tự cách ly, không được đến trường. Sinh viên, học viên chủ động liên hệ với GVCN, giảng viên để được hỗ trợ cung cấp kiến thức, tài liệu học tập.

5. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị quý thày cô, sinh viên, học viên tuân thủ đúng quy định về việc phòng ngừa dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đặc biệt thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế). Trong trường hợp nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên liên hệ: Phòng Đào tạo (CVHT, kế hoạch, TKB - ĐT: 024.35526713; 024.38547536); Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm – Thầy Đức Anh: 0975790500; Thầy Kiên: 0946771280; Thầy Tùng: 0985128569); Hỗ trợ y tế - Thầy Hùng: 0912008605

Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Attachments

Error
500

Whoops, something went wrong on our servers.