THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 73 – KHOA CÔNG TRÌNH

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 23/10/2022

  1. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến
  2. Thời gian: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 23/10/2022
  3. Thời gian học trực tiếp – Địa điểm: Hội trường lớn (HTL)

Ca 1: 7h00 – 9h00                                                              Ca 3: 13h30 – 15h30

Ca 2: 9h00 – 11h00                                                            Ca 4: 15h30 – 17h30

Lớp 1_HTL: Ngành Kế toán.

Lớp 2_HTL: Ngành Kế toán, Ngành KTXD, Ngành Khai thác vận tải.

Lớp 3_HTL: Ngành TCNH, Ngành Khai thác vận tải.

Lớp 4_HTL: Ngành QTKD, Ngành Khai thác vận tải.

Lớp 5_HTL: Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngành TMĐT

Lớp 6_HTL: Ngành Quản trị maketing, Ngành Khai thác vận tải.

Lớp 7_HTL: Ngành Cơ khí chế tạo máy, Ngành Cơ khí máy xây dựng, Ngành CNKT Cơ điện tử oto

Lớp 8_HTL: Ngành CNKT Ôtô

Lớp 9_HTL: Ngành CNKT Ôtô

Lớp 10_HTL: Ngành CNTT

Lớp 11_HTL: Ngành Mạng máy tính và truyền thông, Ngành CNKT Cơ điện tử

Lớp 12_HTL: Ngành Hệ thống thông tin, Ngành trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh, Ngành CNTT

Lớp 13_HTL: Ngành ĐTVT, Ngành CNKT Cơ điện tử

Lớp 14_HTL: Các ngành Khoa Công trình

  1. Thời gian học trực tuyến – Địa điểm: Link zoom:

Ca 1 onl: 8h00- 11h00

Ca 2 onl: 14h00-17h00

5. Nội dung

5.1. Danh sách tài khoản dạy trực tuyến trên nền tảng Zoom:

STT

Tên tài khoản

Mật khẩu

Chuyên đề dạy

1

 

 

Chuyên đề 2, Chuyên đề 6, Chuyên đề 9&10

2

   

Chuyên đề 3, Chuyên đề 4, Chuyên đề 8

3

   

Chuyên đề 7, Chuyên đề 11, Chuyên đề 12

 

5.2. Lịch học

Lịch chi tiết Các ngành Khoa Công trình (lớp 14) (Lớp 73DCGT21, 73DCGT22; 73DCQX21; 73DCQX22

73DCDD21; 73DCDD22; 73DCLH21; 73DCMO21 )

 

Thời gian học

Chuyên đề

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Phòng học

GV tham gia; Sv ngành

LỊCH HỌC TUẦN 1 (03/10/2022 – 09/10/2022)

Thứ Ba

04/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 2 onl (14h00-17h00)

Chuyên đề 3

 (02 tiết)

1. Quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, kế hoạch học tập năm 2022 - 2023.

2. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

3. Hướng dẫn khai thác sử dụng chương trình quản lý đào tạo (qldt.utt.edu.vn

Phòng Đào tạo

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/96183162615?pwd=cWtDS1dzaEVKVG5rNjZqVExFRmRhdz09

ID cuộc họp: 961 8316 2615

Mật mã: cd3p1

-         GV Phòng ĐT

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

Thứ Tư

05/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 2 onl

 (14h00-17h00)

Chuyên đề 2 (02 tiết)

1. Quy chế, quy định về công tác sinh viên, các chế độ chính sách, học bổng, bảo hiểm y tế.

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng

Phòng Đào tạo

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/94449834065?pwd=UW5FenU0OE9yZ3RLNDRJMkZWUC9FQT09

ID cuộc họp: 944 4983 4065

Mật mã: cd2p4

 

-         GV Phòng ĐT

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

Thứ Năm

06/10/2022

Học trực tiếp

Hội trường lớn

Ca 2

 (9h00 – 11h00)

Chuyên đề 1

 (3 tiết)

 

- Phổ biến các nội dung sinh hoạt tuần công dân

- Giới thiệu về Trường và định hướng chiến lược phát triển của Trường

Phòng Đào tạo

 

 

Hội trường lớn

 

 

-         GV Phòng ĐT

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

Thứ Sáu

07/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 1 onl

 (8h00- 11h00)

Chuyên đề 7

 (05 tiết)

1. Phổ biến và hướng dẫn công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác ĐBCL.

2. Phương pháp học tập bậc đại học;

3. Kỹ năng mềm cho tân sinh viên.

Phòng KT&ĐBCL

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/95893739986?pwd=ajNsME9ZeGZsaUFWQjdLNHBxd0NNUT09

ID cuộc họp: 958 9373 9986

Mật mã: cd7p4

 

-  GV Phòng KT&ĐBCL ĐT

- Sv các ngành khoa Công trình

-QLSV

Thứ Bảy

08/10/2022

Học trực tiếp

Hội trường lớn

Ca 4:

(15h30 – 17h30)

Chuyên đề 5

 (02 tiết)

 

1. Tư vấn và hướng dẫn về chuyên ngành học;

2. Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo đối với sinh viên và cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

Khoa Công trình

 

 

 

Hội trường lớn

-         Lãnh đạo Khoa

-         Lãnh đạo các bộ môn chuyên ngành 

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV, GVCN, GVCVHT.

LỊCH HỌC TUẦN 2 (10/10/2022-16/10/2022))

 

Thứ Hai

10/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 1 onl

 (8h00- 11h00)

Chuyên đề 4

 (02 tiết)

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định pháp luật liên quan đến sinh viên: Phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới Luật giáo dục, Luật giáo dục Đại học, Luật hình sự, Luật giao thông; PCCC, nếp sống văn minh VHHĐ trong sinh viên…

Khoa CT-ANQP-GDTC

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/91583262238?pwd=T3cxbmJubmh3SVVhWTZaUW5EbUlwZz09

ID cuộc họp: 915 8326 2238

Mật mã: cd4p1

-         GV Khoa CT-ANQP-GDTC

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

Thứ Tư

12/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 2 onl

 (14h00-17h00)

 

 

Chuyên đề 11  (02 tiết)

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên;

2. Tư vấn du học; tư vấn chương trình đào tạo song ngữ; đào tạo theo đơn đặt hàng Doanh nghiệp.

Phòng KHCN – HTQT

Trung tâm Đào tạo và tư vấn Du học, việc làm SV

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/94504209197?pwd=OU5KV25ZbUFNTVFwdHF4cVBtcHAydz09

ID cuộc họp: 945 0420 9197

Mật mã: cd11p3

-         CB. GV Phòng KHCN – HTQT

TT ĐT và TVDH,VL SV

- Sv các ngành khoa Công trình

- QLSV

Thứ Năm

13/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 2 onl

 (14h00-17h00

Chuyên đề 6

 (02 tiết)

1. Tổ chức sinh hoạt lớp để triển khai các nội dung, phổ biến kế hoạch năm học mới, kiện toàn Ban cán sự lớp.

2. Báo cáo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hoạt động chuyên môn của GVCN, CVHT, hoạt động phong trào, ngoại khóa, sinh hoạt CLB của Khoa…

Khoa Công trình

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/91500330847?pwd=bktSMStZOHJKaVBxV2thazVkbFFNQT09

ID cuộc họp: 915 0033 0847

Mật mã: cd6p5

-         Lãnh đạo khoa CT

-         QLSV; GVCN, GV CVHT  các lớp

-         Liên chi đoàn KCT

-         Sv các ngành khoa Công trình

LỊCH HỌC TUẦN 3 (17/10/2022 – 23/10/2022)

Thứ Ba

18/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 2 onl

(14h00-17h00

 

 

 

Chuyên đề 12  (02 tiết)

Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

 

 

Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/99620284828?pwd=QjJIZE53K09HRjdPUWg3YzJyblBsdz09

ID cuộc họp: 996 2028 4828

Mật mã: cd12p1

 

-         CB. GV Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         Q;SV

Thứ Tư

19/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom

Ca 2 onl

 (14h00-17h00)

Chuyên đề 8

 (02 tiết)

1. Phổ biến kỹ năng sử dụng và khai thác tài nguyên thư viện.

2. Chuẩn đầu ra tin học trong Nhà trường.

TT CNTT - TV

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/98891705260?pwd=Ry9RM1lUbjVvZ0xIYThka290WDM0UT09

ID cuộc họp: 988 9170 5260

 

-         CB. GV TT CNTT – TV

-          Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

Thứ Năm 20/10/2022

Học trực tiếp

Hội trường lớn

Ca 2:

(9h00 – 11h00)

 

 

Chuyên đề 13  (02 tiết)

Phổ biến chương trình công tác Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên

 

 

 

Đoàn TN – Hội SV

 

 

 

Hội trường lớn

-         Đoàn thanh niên

-         Sv các ngành khoa Công trình

 

Thứ Sáu

21/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom Phòng 4

Ca 1 onl (8h00- 11h00)

Chuyên đề 9 (02 tiết)

Học tập chuyên đề toàn khóa về chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

 

Khoa CT-QPAN-GDTC

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/99703014778?pwd=MGN1Q04vcFI5MjZzZ0JjR2lNOElTZz09

ID cuộc họp: 997 0301 4778

Mật mã: cd910p4

-         GV Khoa CT-ANQP-GDTC

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

Thứ Sáu

21/10/2022

Học trực tuyến

Link zoom Phòng 4

Ca 1 onl (8h00- 11h00)

Chuyên đề 10  (02 tiết)

1. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Biển đảo Việt Nam tình hình biển đông, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước Việt Nam và vai trò của sinh viên.

Khoa CT-QPAN-GDTC

 

 

 

 

 

Tham gia Zoom cuộc họp

https://zoom.us/j/99703014778?pwd=MGN1Q04vcFI5MjZzZ0JjR2lNOElTZz09

ID cuộc họp: 997 0301 4778

Mật mã: cd910p4

-         GV Khoa CT-ANQP-GDTC

-         Sv các ngành khoa Công trình

-         QLSV

22/10/2022-23/10/2022

THI

Tổ chức thi đánh giá hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

PĐT

 

 

Tệp đính kèm