Lịch làm việc tuần 18 năm 2019

TUẦN 17 THEO NĂM 2019
TUẦN 38 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
22/4

Sáng
9h30

Nội dung: Họp phụ huynh sinh viên đi Pháp đợt tháng 01/2019.

Thành phần: Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT
Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Họp tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019.

Thành phần: Hội đồng tinh giản Biên chế.

Mời dự: Ô Ngọc, Ô Quyền (Phòng HCQT); Ô Tiến (Trung tâm CNCK); Ô Đức; Ô Tình (CSĐT Thái Nguyên).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
15h00

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: Các PHT, Bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
23/4

Sáng
8h00
(Mới)

Nội dung: Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận khoa Công trình.

Thành phần:

  • Đầu cầu Hà Nội: Đ/c Vũ Ngọc Khiêm- PBT ĐU, Trưởng ban Tổ chức ĐU; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐU; đ/c Dương Thị Ngọc Thu - ĐUV, TP TCCB; đ/c Phùng Chu Hoàng- VPĐU; toàn thể Đảng viên trong chi bộ Khoa Công trình tại CSĐT Hà Nội;
  • Đầu cầu Vĩnh Phúc: đ/c Vương Văn Sơn - ĐUV; toàn thể Đảng viên trong chi bộ Khoa Công trình tại CSĐT Vĩnh Phúc.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội và Vĩnh Phúc. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 2 đầu cầu.


Bí thư Đảng ủy
- Hiệu trưởng

Chiều    

Thứ Tư
24/4

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Họp trực tuyến với Công ty NEXCO CENTRAL.

Thành phần: TS. Hương, TS.Hoàng Anh, TS. Hưng, TS. Lâm, TS. Kiên, Ô Sơn (Khoa Công trình); Ô Trinh, bà Hiền (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3

(Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật phòng họp)

Phòng
KHCN-HTQT

Thứ Năm
25/4

Sáng
8h00

Nội dung: Triển khai khảo sát cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2019.

Thành phần: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên CSĐT Thái Nguyên, trừ những giảng viên có giờ lên lớp.

Địa điểm: Phòng họp CSĐT Thái Nguyên.

Phòng KT-ĐBCLĐT

Sáng
8h00

Nội dung: Công bố thỏa thuận Hợp tác chiến lược giữa VNPT và UTT trong lĩnh vực CNTT; ngày hội giao lưu và tuyển dụng nhân lực CNTT của VNPT.". Khoa CNTT chuẩn bị nội dung, Phòng HCQT chuẩn bị CSVC-TB, ĐTN hỗ trợ.

Thành phần: PHT Long; Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo và GV bộ môn liên quan thuộc Khoa CNTT; Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Lâm (ĐT), Ô Quang (CTSV), Ô Toàn (ĐTTC).

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Tập đoàn VNPT & UTT

Sáng
8h30

Nội dung: Khai mạc Ngày hội văn hóa đọc UTT.

Thành phần: PHT Khiêm; Ban Tổ chức Ngày hội; Đoàn TN; Lãnh đạo các đơn vị; Cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường quan tâm tham dự.

Địa điểm: Tầng 2 Thư viện CSĐT Hà Nội.

Ban tổ chức Ngày hội
Chiều
14h00

Nội dung: Triển khai khảo sát cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2019.

Thành phần: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên CSĐT Vĩnh Phúc, trừ những giảng viên có giờ lên lớp.

Địa điểm: Phòng họp nhà điều hành CSĐT Vĩnh Phúc.

Phòng KT-ĐBCLĐT

Thứ Sáu
26/4

Sáng
8h30

Nội dung: Kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ thuộc chương trình KC.02/16-20: (Giấy mời)

  1. KC.02.16/16-20 – PGS.TS Đào Văn Đông;
  2. KC.02.DA06/16-20 – PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Vũ Ngọc Khiêm; Bà Thủy (TCKT), Ô Trinh, Ô Hải (KHCN-HTQT), Chủ nhiệm, thư ký, kế toán của Đề tài, và đại diện cơ quan phối hợp.

Đoàn kiểm tra: Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (VPCCT), đại diện Ban chủ nhiệm chương trình KC.02/16-20.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3

(Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật phòng họp)

VPCCT

Chiều
14h30

Nội dung: Họp rà soát công tác tư vấn tuyển sinh. Ban TVTS chuẩn bị và báo cáo.

Thành phần:

  • Đầu cầu Hà Nội: PHT Long; Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT);
  • Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT), Ô Trường (ĐTN);
  • Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Tuấn (ĐT), Bà Điệp (TCKT).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật các đầu cầu.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
27/4

Sáng

Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (đến hết ngày 01/5/2019)

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
28/4

Sáng

 

 

Chiều