Danh sách thi L1 HK1 T12 NH 2023-2024

Chi tiết tại file đính kèm!

Lưu ý: Danh sách sẽ được update liên tục theo tuần, các bạn chú ý theo dõi!

Tệp đính kèm