Chương trình đào tạo

Bạn có thể truy cập thông tin tuyển sinh và các ngành đào tạo của Khoa Công trình trên Website nhà trường tại đây...

Khoa Công trình tổ chức thực hiện đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng của 03 ngành chính: Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật môi trường, cụ thể:

 

TRÌNH ĐỘ

NGÀNH ĐÀO TẠO

 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

Thạc sĩ

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô

Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu - hầm

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Đại học

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu-Đường bộ

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đường bộ

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu- Hầm

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đường sắt - Metro

Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy- công trình biển

Quản lý dự án

Quy hoạch và kỹ thuật giao thông

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật CT xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

Hệ thống thông tin xây dựng (BIM)

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật Môi trường trong xây dựng công trình giao thông

Cao đẳng

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu-Đường bộ

Công nghệ kỹ thuật  công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dung và công nghiệp

 

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp nên tỷ lệ các học phần thực hành, thực tập chiếm khoảng 40% tổng khối lượng chương trình. Sinh viên được học tập, nghiên cứu và thực hành trên hệ thống các thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ đồng thời được thực tập, làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, các công trình, dự án trọng điểm của ngành GTVT và đất nước.

Trong giai đoạn 2011-2016, hàng năm, số lượng sinh viên ngành công trình tốt nghiệp từ 800 đến 1000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm năm 2018 khoảng 90%. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục đại học tại Việt Nam. Khoa công trình đã xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao; bên cạnh việc trang bị cho người học có kiến thức nền tảng, kiến thức của ngành và chuyên ngành, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm còn trang bị cho người học tầm nhìn, kỹ năng thu thập, xử lý và kiểm soát thông tin; đặc biệt người học có khát vọng đổi mới, tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp…

Các chuyên ngành đào tạo