Bộ môn Đường sắt và Metro

1. Giới thiệu chung
Bộ môn Đường sắt và Metro là bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Công trình trường đại học Công nghệ GGVT, phụ trách đào tạo sinh viên các chuyên ngành "Cầu đường sắt " và “Đường sắt và Metro”. Ngoài công tác đào tạo, tập thể cán bộ của bộ môn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác sản xuất trong lĩnh vực đường sắt, góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ GTVT trong công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, phục vụ cho sự phát triển của Ngành GTVT và Đất nước.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, tích cực tham gia các khóa học nâng cao trình độ tại trong và ngoài nước.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm, học vị

Email

1

Nguyễn Văn Đăng

Phụ trách bộ môn

Tiến sỹ

dangnv@utt.edu.vn.

2

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giảng viên

Tiến sỹ

xuanntt@utt.edu.vn

3

Kiều Quang Thái

Giảng viên

Thạc sỹ

thaikq@utt.edu.vn

2. Chương trình đào tạo

Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần lý thuyết, học phần thực hành thực tập và hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp các chuyên ngành cho các hệ đào tạo: Đại học chính quy; Đại học liên thông và Cao Đẳng.

Các giảng viên của bộ môn tích cực tham gia hướng dẫn luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngành giao thông, giảng dạy các khóa học ngắn hạn.

Chương trình đào tạo: Đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành Đường sắt, Đường sắt – metro, Cầu đường sắt; Bên cạnh đó có các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông đào tạo cho trình độ Cao đẳng, chuyển tiếp liên thông liên bậc đại học đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao của người học. Sinh viên học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đường sắt sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về chuyên ngành về Thiết kế, Xây dựng và Khai thác các công trình Đường sắt, cầu, Mêtro. Sau khi tốt nghiệp, các Kỹ sư có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình giao thông, giảng viên giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực xây dựng giao thông.

Bộ môn luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và thực hành. Các giảng viên tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao sự chú ý và tiếp thu của người học giúp truyền tải kiến thức hiệu quả hơn từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy

3. Nghiên cứu khoa học

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của bộ môn

  • Đường sắt tốc độ cao
  • Metro
  • Đường sắt bản bê tông (đường sắt không đá balat)
  • Động lực học đường sắt
  • Thí nghiêm, kiểm định công trình cầu, đường sắt
  • Công nghệ tiến tiến thi công, sửa chữa đường sắt
  • Quản lý khai thác và nâng cao chất lượng, kéo dài tuổi thọ công trình đường sắt

4. Hợp tác nghiên cứu & sản xuất

Bộ môn có quan hệ liên kết chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực đường sắt, Các công ty tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, giám sát xây dựng công trình đường sắt, như: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI, TEDI SOUTH), công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường sắt, Viện Công nghệ Giao thông Vận Tải, Công ty xây dựng công trình giao thông 6, công ty cổ phần quản lý đường sắt Hà - Hải, Hà – Lào,….

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và thu nhập cá nhân, bộ môn còn chú trọng tới các hoạt động hợp tác quốc tế, doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ: Tham gia các dự án phát triển giao thông đường sắt: KOICA, JICA,...

5. Công tác sinh viên

Ngoài công tác giảng dạy trên lớp, Bộ môn luôn chú trọng công tác hướng dẫn thực hành thực tập, nhằm nâng cao khả năng nắm bắt công việc, thích ứng tốt với môi tường làm ngay khi sinh viên ra trường

Bộ môn luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các giảng viên tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo

Thông qua hoạt động giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, các giảng viên luôn làm tốt công tác tư tưởng, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn đang theo học tại trường

6. Liên hệ

Bộ môn Đường sắt và Metro

Đia chỉ: Phòng 304 Nhà A4, Khoa Công trình, Đại học Công nghệ GTVT (số 54 phố Triều Khúc_Quận Thanh Xuân_Hà Nội)

Liên lạc: Email: dangnv@utt.edu.vn

Attachments