Bộ môn CNKT Môi trường

1. Giới thiệu chung

Bộ môn CNKT Môi trường phụ trách đào tạo sinh viên chuyên nngành "Công nghệ kỹ thuật môi trường trong xây dựng công trình giao thông", trong đó đảm nhiệm giảng dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành này thuộc hệ đào tạo đại học. Ngoài ra, bộ môn cũng tham gia giảng dạy một số học phần kiến thức cơ bản cho các ngành khác trong khoa Công trình. Nắm vững xu thế và nhu cầu phát triển của xã hội, bộ môn luôn đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư môi trường chất lượng cao, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe và năng lực giải quyết các vấn đề đặc thù về môi trường thuộc lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng và các ngành kinh tế nói chung, góp phần bảo vệ môi trường, phục vụ cho sự phát triển bền vững của Ngành GTVT và Đất nước theo đúng mục tiêu, sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Giảng viên của bộ môn đều được đào tạo bài bản tại các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh công tác giảng dạy, các Thầy Cô luôn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học như viết giáo trình, thực hiện đề tài các cấp, xuất bản nhiều bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Đồng thời, để thường xuyên cập nhật kiến thức thực tế vào nội dung giảng dạy cho sinh viên, nhiều giảng viên của bộ môn đã tham gia các dự án lao động sản xuất ngoài trường.

Danh sách giảng viên:

 

2. Công tác đào tạo

Cấu trúc chương trình đào tạo:

 • Tổng thời gian đào tạo: 3,5năm
 • Tổng số học phần: 53 học phần
 • Tổng số tín chỉ tích lũy: 140tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ thực hành, thực tập: 26 tín chỉ
 • Số đồ án môn học : 04đồ án
 • Đồ án tốt nghiệp: 01 đồ án

Khối lượng kiến thức 140 TC được cấu trúc cho các khối kiến thức như sau:

KHỐI KIẾN THỨC

Bắt buộc

Tự chọn

Tổng

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

39

4

43

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

89

8

97

2.1. Kiến thức cơ sở ngành

34

4

38

2.2. Kiến thức ngành

34

4

38

2.3. Thực tập nghề nghiệp

9

 

9

2.4. Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5. Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

Tổng số

128

12

140

 

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Trở thành kỹ sư khảo sát, thiết kế hay các chuyên viên, chuyên gia tư vấn, thẩm định, nghiệm thu, vận hành, quản lý các công trình môi trường (công trình xử lý nước, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn…).
 • Các kỹ sư công nghệ môi trường có thể làm việc tại doanh nghiệp, các công ty trong và ngoài nước về tư vấn về môi trường, ban quản lý dự án, khu công nghiệp, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng môi trường.
 • Cơ hội làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải.., các Sở, Phòng ban về môi trường tại các tỉnh, thành trong cả nước.
 • Giảng dạy, nghiên cứu trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực môi trường.
 • Thường xuyên được học tập, tiếp thu công nghệ hiện đại trên thế giới.

Bộ môn luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và thực hành. Nội dung trọng tâm và đề cương các môn học được cập nhật hàng năm dựa trên nhu cầu thực tế cùng sự định hướng, chỉ đạo của Nhà Trường và Khoa Công trình. 

3. Nghiên cứu khoa học

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của bộ môn:

3.1. Lĩnh vực công nghệ môi trường

 • Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và tác động môi trường.
 • Nghiên cứu công nghệ tái sử dụng, tái chế, thu hồi và xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp.
 • Nghiên cứu các vật liệu xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu và ứng dụng nhiêu liệu thân thiện với môi trường.
 • Nghiên cứu thiết kế và cải tạo các hệ thống xử lý chất thải...
 • Nghiên cứu về ảnh hưởng qua lại giữa ô nhiễm môi trường và các hoạt động xây dựng, vận hành công trình giao thông.

3.2. Lĩnh vực quản lý môi trường

 • Phát triển và ứng dụng các công cụ kinh tế và pháp luật trong quản lý môi trường.
 • Nghiên cứu và ứng dụng sản xuất sạch hơn và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Nghiên cứu ứng dụng các mô hình dự báo và quản lý chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn.
 • Kiểm kê phát thải từ các nguồn khác nhau.
 • Xây dựng các chương trình quản lý chất thải rắn hiệu quả.
 • Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
 • Đánh giá tác động môi trường các dự án: xây dựng, công nghiệp...

Bộ môn được trang bị Phòng thí nghiệm môi trường có khả năng cung cấp các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thực hiện các công trình xử lý chất thải nói chung và trong các công trình giao thông như xây dựng đường bộ, xây dựng cầu, đường sắt....nói riêng.

Thiết bị của bộ môn được trình bày chi tiết tại đây...

4. Hợp tác sản xuất

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế cũng như nhu cầu thực tiễn của xã hội, bên cạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, bộ môn còn chú trọng tới các hoạt động hợp tác quốc tế, doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và tư vấn dịch vụ, ví dụ như:

 • Tham gia dự án nâng cao chất lượng quản lý phòng thí nghiệm;
 • Tham gia dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các hoạt động giao thông vận tải;
 • Tham gia các dự án đánh giá tác động môi trường;
 • Tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp;
 • Tham gia thực hiện các dự án bảo vệ môi trường có sự ủng hộ nguồn vốn từ nước ngoài

5. Bộ môn và sinh viên

Bộ môn thường xuyên đưa sinh viên đi tham quan thực tế các công trình xử lý chất thải của các khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy... như hệ thống xử lý nước thải, khí thải và thu gom phân loại chất thải rắn tại nguồn của Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, hệ thống xử lý khí thải của Công ty xi măng Vicem, hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh…

Các Thầy Cô bộ môn luôn sát cánh, định hướng, ủng hộ các em sinh viên tổ chức và tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, các hoạt động tình nguyện.

 

6. Tài liệu học tập

(Đang tiếp tục cập nhật...)

Tài liệu liên quan tới các môn học do bộ môn phụ trách:

- Môi trường trong xây dựng;

- Quan trắc môi trường;

- Công nghệ xử lý nước;

- Công nghệ xử lý chất thải rắn;

- Công nghệ xử lý khí thải;

- Độc học môi trường;

- Đánh giá tác động môi trường;

- Công nghệ sản xuất sạch hơn;

- Kiểm toán chất thải.

 

7. Liên hệ

Bộ môn CNKT Môi trường

Đia chỉ: Phòng 206 Nhà A4, Khoa Công trình, Đại học Công nghệ GTVT

Liên lạc: Cô Lư Thị Yến / Email: yenlt@utt.edu.vn

Attachments