Bộ môn Cảng - Công trình Biển

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Cảng – Công trình biển là bộ môn đào tạo chuyên ngành, đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học liên quan đến Công trình cảng, Công trình chỉnh trị sông, Công trình thủy công trong nhà máy đóng tầu, Công trình chỉnh trị cửa sông, Công trình tôn tạo, bảo vệ bờ biển và hải đảo; các vấn đề liên quan đến thủy hải văn, động lực, hình thái sông - cửa sông và bờ biển. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất của Bộ môn nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ GTVT trong công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, phục vụ cho sự phát triển của Ngành GTVT và Đất nước.

Giảng viên của bộ môn có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản tại các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước. Ngoài công tác giảng dạy còn tham gia chủ trì thiết kế nhiều công trình và chủ nhiệm các đề tài trong lĩnh vực liên quan như: Công trình cảng, Công trình đường thủy, Công trình biển, Thủy động lực học sông – cửa sông và bờ biển.

2. Danh sách giảng viên, cộng tác viên của bộ môn

Giảng viên của bộ môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

PGS.TS. Nguyễn Kiên Quyết

Trưởng Bộ môn

quyetnk@utt.edu.vn

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Chủ tịch hội đồng khoa

vinv@utt.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Văn Biên

Giảng viên

biennv@utt.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Văn Hiền

Giảng viên

hiennv@utt.edu.vn

Cộng tác viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ

Giảng viên

nguyenbaquy@tlu.edu.vn

2

TS. Phạm Thu Hương

Giảng viên

huongpht@wru.vn

3

ThS. Lê Quốc Dũng

Giảng viên

lequocdung1473@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Quang Hiến

Giảng viên

hientediport@gmail.com

3. Công tác đào tạo

Các môn học do bộ môn phụ trách giảng dạy, cung cấp kiến thức nền tảng cho các kỹ sư chuyên ngành cảng – Đường thủy và Công trình biển, theo các chương trình đào tạo: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học chính quy; Đại học liên thông và Cao Đẳng gồm các môn học (xem trong bảng sau):

TT

Tên môn học

Nội dung

1

Động lực học dòng sông

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: kết cấu dòng chảy trong sông, chuyển động bùn cát đáy, bùn cát lơ lửng và diễn biến lòng sông.

2

Hải Văn công trình

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: sóng biển, thủy triều và dòng chảy biển.

3

Quy hoạch cảng

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Các đặc trưng cơ bản của cảng; Hệ thống công nghệ bốc xếp và vận chuyển hàng trong cảng; Kho bãi của cảng; Bố trí mặt bằng cảng; Giao thông trong cảng; Cảng khách và các công trình hạ tầng kỹ thuật của cảng.

4

Đồ án Quy hoạch cảng

Xác định quy mô cảng khi có dự báo về luồng hàng, chủng loại tầu và có thể lập thiết kế qui hoạch cảng biển và cửa sông hoặc có thể lập dự án đầu tư xây dựng cảng bao gồm các thành phần chính của cảng như: Khu nước, khu đất, hệ thống giao thông hậu cần, kho, bến, bãi, đường vận chuyển nội bộ cảng và nối với bên ngoài. Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

5

Công trình bến cảng

 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Khái niệm về cảng, bến, công trình bến; cách xác định tải trọng tác dụng; cấu tạo, nguyên lý làm việc của công trình bến và những phương pháp tính toán cần thiết phục vụ cho công tác thiết kế công trình bến cảng.

6

Đồ án Công trình bến cảng

Rèn luyện kỹ năng tính toán và lập bản vẽ thiết kế cho 3 dạng công trình bến thông dụng bao gồm: bến cầu tầu; bến trọng lực và bến tường cừ. Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

7

Công trình thủy công trong nhà máy đóng tầu

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Nghiên cứu các nguyên tắc quy hoạch nhà máy đóng mới và nhà máy sửa chữa tàu thuỷ, phương pháp thiết kế các công trình thuỷ công trong nhà máy: đà tàu, triền tàu, ụ tàu, bến trang trí, v.v...

8

Đồ án Công trình thủy công trong nhà máy đóng tầu

Rèn luyện kỹ năng tính toán và lập bản vẽ thiết kế cho các dạng công trình bao gồm: Triền tầu ngang, triền tàu dọc, Đà tầu, v.v… Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

9

Công trình đường thủy

 

 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Vai trò của giao thông đường thủy trong nền kinh tế quốc dân, các công trình đường thủy (chỉnh trị sông, âu tầu và báo hiệu đường thủy); nội dung chỉnh trị sông gồm: nhiệm vụ, các vấn đề về quy hoạch, kết cấu công trình và các giải pháp bố trí công trình trên các đoạn sông đặc trưng và đặc thù; nội dung âu tầu gồm: quy hoạch tổng thể công trình, kết cấu công trình và cách tính toán cấp tháo nước âu tầu; nội dung báo hiệu đường thủy gồm: vai trò của hệ thống báo hiệu, nguyên lý hoạt động và kết cấu báo hiệu cố định, báo hiệu nổi.

10

Đồ án Công trình đường thủy

Rèn luyện kỹ năng tính toán quy hoạch và lập bản vẽ thiết kế cho các  dạng công trình chỉnh trị như: Kè bờ, mỏ hàn, đập khóa, đập thuận dòng tại các đoạn sông phân lạch, sông cong, sông có ngưỡng cạn, sông qua thành phố, sông có cầu đi qua, v.v… Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

11

Chỉnh trị cửa sông ven biển

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Phân loại cửa sông; Các yếu tố động lực cửa sông vùng triều; Dòng chảy vùng cửa sông ven biển; Diễn biến cửa sông; Thiết kế quy hoạch luồng tầu qua cửa sông; Công trình khơi luồng và ổn định luồng tầu.

12

Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo

 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Vùng biển và hải đảo; Động lực học ven bờ biển; Các yếu tố và tải trọng tác động chính lên công trình biển; Đê biển; Công trình gia cố bờ biển và hải đảo; Công trình đê ngăn cát giảm sóng; Yêu cầu kỹ thuật về thi công công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo.

13

Đồ án Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo

 

Rèn luyện kỹ năng tính toán và lập bản vẽ thiết kế  các dạng công trình: Đê biển, đê chắn sóng, đê ngăn cát giảm sóng, công trình tôn tạo, v.v... Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

14

Công trình biển cố định

 

 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: phương pháp luận tính toán, cách xác định tải trọng, cấu tạo, và các phương pháp tính toán về độ bền, độ bền mỏi của công trình biển cố định cũng như biện pháp bảo vệ chống ăn mòn.

15

Đồ án Công trình biển cố định

Rèn luyện kỹ năng tính toán và lập bản vẽ thiết kế  công trình biển trọng lực bê tông, các bước thực hiện, từ số liệu ban đầu để thiết kế, chọn phương án, đến bản vẽ  kết cấu, thống kê vật liệu. Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

16

Thi công công trình cảng – đường thủy

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Đặc điểm thi công các công trình Cảng – Đường thuỷ, phương pháp đo đạc định vị công trình, công tác thi công nền lót công trình, thi công khối xếp, triền và ụ tàu, các công trình chỉnh trị sông, công trình bến, thi công công trình thùng chìm, tổ chức thi công công trình thủy.

17

Đồ án Thi công công trình cảng – đường thủy

Rèn luyện kỹ năng tính toán, lựa chọn phương án thi công, thuyết minh biện pháp thi công; Lập được tiến độ thi công công trình Cảng – Đường thủy; Tổ chức thi công, thi công, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng; Xây dựng bản vẽ theo tiêu chuẩn;  Thuyết trình, bảo vệ đồ án.

18

Quản lý khai thác và kiểm định công trình cảng

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Quản lý cảng;  Các chức năng, dịch vụ cảng và mô hình quản lý cảng; Các mô hình quản lý cảng biển trên thế giới;  Quản lý cảng và cạnh tranh cảng; Mô hình quản lý cảng biển của Việt Nam hiện nay; Trình tự kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng công trình cảng - đường thủy theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

19

Độ tin cậy công trình bến cảng

 

Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Phân tích các tiền đề dẫn đến sự cần thiết phải tính toán các công trình theo độ tin cậy, trình bày cơ sở của lý thuyết xác suất để tính toán độ tin cậy của kết cấu xây dựng, phân tích phân bố thống kê của các tham số tính toán của kết cấu và tải trọng, nêu các nguyên tắc và phương pháp tính toán độ tin cậy của các cấu kiện chịu tải và của các công trình bến cảng, phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm.

20

Thực tập nghề nghiệp xây dựng công trình

Định hướng học tập, giới thiệu và cung cấp kiến thức thực tế Công trình cảng – Đường thủy và công trình biển.

21

Thực tập tốt nghiệp

Trên cơ sở nền tảng lý thuyết về thiết kế, sử dụng và quản lý công trình thủy, các sinh viên sẽ được tiếp xúc và làm quen với công trình thực tế tại các Công ty tư vấn thiết kế, Đơn vị thi công và Đơn vị Tư vấn giám sát, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng mềm trong ứng xử.

4. Công tác nghiên cứu khoa học

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của bộ môn

- Nghiên cứu kỹ thuật chung trong xây dựng nói chung như: Khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình, thi công, giám sát thi công và quản lý, khai thác công trình.

- Nghiên cứu thiết kế, thi công, quản lý và vận hành các công trình chuyên ngành cảng đường thủy.

- Nghiên cứu các nguyên nhân, cơ chế gây xói lở và đề xuất giải pháp ổn định đường bờ sông, kênh.

- Nghiên cứu diễn biến đường bờ và các giải pháp phòng chống xói lở bờ biển, cửa sông.

- Nghiên cứu các vấn đề xói lở, bồi lắng, an toàn và ổn định chống xói các công trình thủy.

- Nghiên cứu các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

- Nghiên cứu chế độ thủy động lực, diễn biến lòng dẫn và vận chuyển bùn cát  trên mô hình toán và mô hình vật lý trong điều kiện hiện trạng và sau khi xây dựng công trình chỉnh trị sông, cửa sông và bảo vệ bờ biển.

- Nghiên cứu độ tin cậy của công trình cảng nói riêng và công trình xây dựng nói chung.

- Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình Cảng – Đường thủy.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới và vật liệu mới trong thiết kế, thi công công trình Cảng – Đường thủy.

Danh sách các đề tài nghiên cứu

Các thầy cô của Bộ môn là Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm hoặc thành viên thực hiện đề tài các cấp vè các lĩnh vực: Công trình cảng, công trình chỉnh trị sông, công trình bảo vệ bờ biển, cửa sông và hải đảo, v.v…

TT

Họ và tên

Tên đề tài nghiên cứu

Cấp đề tài

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Dự án chuyển đổi Tiêu chuẩn 22TCN209-92 thành TCVN9984:2013  “Thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng”. Mã số: TC113018.

Cấp Bộ

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy. Mã số: DT134008.

Cấp Bộ

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu tận dụng vật liệu đá-xít thải thay thế cát và đá hộc để tạo ra kết cấu kè bờ và công trình bến cảng có hiệu quả kinh tế-kỹ thuật cao. Mã số: DT184058.

Cấp Bộ

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của cọc khoan nhồi. Mã số: DT1011.30. 

Cấp Trường

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu và xác định độ tin cậy của tường chắn cứng. Mã số: DT1011.31.

Cấp Trường

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo theo lý thuyết độ tin cậy. Mã số: DT1112.33.

Cấp Trường

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê của giới hạn chảy của cốt thép chịu lực được dùng nhiều trong công trình cầu BTCT thường để phục vụ thiết kế cầu theo độ tin cậy. Mã số: DT151611.

Cấp Trường

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Vi

Nghiên cứu bài toán độ tin cậy của dầm trên nền đàn hồi và ứng dụng tính toán cho kết cấu buồng ụ tàu khô. Mã số: DT161725.

Cấp Trường

9

PGS.TS. Nguyễn Kiên Quyết

Nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ cho hệ thống công trình chỉnh trị sông trên các đoạn trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, Mã số KC.08.14/06-10.

Cấp Nhà nước

10

PGS.TS. Nguyễn Kiên Quyết

Nghiên cứu giải pháp khoa học-công nghệ ổn định luồng tầu cho một số loại cửa sông trong điều kiện Việt Nam, Mã số đề tài DT121301

Cấp Trường

11

PGS.TS. Nguyễn Kiên Quyết

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ bãi Tầm Xá sông Hồng Hà Nội, Mã số đề tài DT131434

Cấp Trường

5. Sách xuất bản

- Các phương pháp tính toán kết cấu trên nền đàn hồi. Nhà xuất bản: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 1988. Chủ biên Nguyễn Văn Vi. 

- Độ tin cậy của các công trình bến cảng. NXB  Giao thông vận tải 2009, tái bản các năm 2011, 2017. Chủ biên Nguyễn Văn Vi. 

- Phương pháp mô hình hoá thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình cảng. NXB  Giao thông vận tải 2009, tái bản các năm 2014, 2017. Chủ biên Nguyễn Văn Vi.   

- Công trình thủy lợi. NXB  Giao thông vận tải 2016. Chủ biên Nguyễn Văn Vi.   

- Công trình Đường thủy. NXB  Xây Dựng, 2017. Chủ biên Nguyễn Kiên Quyết   

- Động lực học dòng sông. NXB  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017. Chủ biên Nguyễn Kiên Quyết   

- Độ tin cậy của công trình xây dựng. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - 2018. Chủ biên Nguyễn Văn Vi.   

6. Hợp tác

Bộ môn Cảng - Công trình biển có quan hệ liên kết chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông; Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Kế hoạch & Đầu tư; Công trình biển & Dầu khí và các ngành, lĩnh vực kinh tế khác; Các công ty tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, giám sát xây dựng công trình cảng và công trình giao thông thủy. Tiêu biểu như: Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI); Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thủy (TEDI PORT); Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông thủy (TEDI WECCO); Công ty CP TVTK Cảng Kỹ thuật biển (PORTCOAST), Công ty CP TVXD Công trình thủy (WACOSE).

7. Liên hệ

Bộ môn Cảng - Công trình biển, Trường Đại học Công nghệ GTVT

Phòng 305 nhà A4

E-mail: quyetnk@utt.edu.vn

 

Attachments