Chương trình đào tạo

Bạn có thể truy cập thông tin tuyển sinh và các ngành đào tạo của Khoa Công trình trên Website nhà trường tại đây...

TRÌNH ĐỘ

NGÀNH ĐÀO TẠO

 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tiến sĩ


 

Kỹ thuật xây dựng CT giao thông

Kỹ thuật xây dựng CT giao thông

Kỹ thuật xây dựng CT đặc biệt

Kỹ thuật xây dựng CT đặc biệt

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Thạc sĩ

Kỹ thuật xây dựng CT giao thông

CNKT xây dựng đường ô tô

CNKT xây dựng cầu - hầm

Ngành Kỹ thuật xây dựng

CNKT xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng CT thủy

CNKT xây dựng CT thủy

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Đại học


 


 

Công nghệ kỹ thuật giao thông

CNKT xây dựng Cầu-Đường bộ

 Hạ tầng giao thông độ thị thông minh

Công nghệ kỹ thuật CT xây dựng

CNKT Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ và Quản lý môi trường

   Logistics và quản lý chuỗi cung ứng    

Logistics và Hạ tầng giao thông

Công nghệ thông tin

Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp nên tỷ lệ các học phần thực hành, thực tập chiếm khoảng 40% tổng khối lượng chương trình. Sinh viên được học tập, nghiên cứu và thực hành trên hệ thống các thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ đồng thời được thực tập, làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, các công trình, dự án trọng điểm của ngành GTVT và đất nước.

Trong giai đoạn 2011-2016, hàng năm, số lượng sinh viên ngành công trình tốt nghiệp từ 800 đến 1000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm năm 2018 khoảng 90%. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ tới giáo dục đại học tại Việt Nam. Khoa công trình đã xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao; bên cạnh việc trang bị cho người học có kiến thức nền tảng, kiến thức của ngành và chuyên ngành, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm còn trang bị cho người học tầm nhìn, kỹ năng thu thập, xử lý và kiểm soát thông tin; đặc biệt người học có khát vọng đổi mới, tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp…

Các chuyên ngành đào tạo

 

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng Cầu Đường bộ

CNKT xây dựng Cầu-Đường bộ

CNKT xây dựng Cầu Đường bộ (học tiếng Anh)

Hạ tầng giao thông độ thị thông minh

Logistics và Hạ tầng giao thông

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đường sắt và MetroQuản lý xây dựng

CNKT xây dựng công trình Đường thủy và Công trình biển

Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh