Bộ môn Quy hoạch và Giao thông đô thị

  1. Thành lập

Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị được thành lập ngày 7/7/2022 theo quyết định số QĐ3960/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT. Bộ môn có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các nhóm học phần quy hoạch và tổ chức giao thông, logistics và hạ tầng giao thông, giao thông thông minh (ITS), ứng dụng công nghệ trong xây dựng, trắc địa; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

 

  1. Đội ngũ

Họ và tên

Chức danh

Email

TS. Trương Thị Mỹ Thanh

Phụ trách Bộ môn

thanhttm@utt.edu.vn

TS. Trần Trung Hiếu

Phó trưởng Bộ môn

trantrunghieu@utt.edu.vn

ThS. Kiều Văn Cẩn

Giảng viên

cankv@utt.edu.vn

ThS. Hoàng Văn Chung

Giảng viên

chunghv@utt.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Hoà

Giảng viên

hoant@utt.edu.vn

ThS. Vũ Ngọc Quang

Giảng viên

quangvn@utt.edu.vn

ThS. Phạm Hồng Quân

Giảng viên

quanph13@utt.edu.vn

ThS. Nguyễn Quốc Tới

Giảng viên

toinq@utt.edu.vn

ThS. Đặng Thế Vinh

Giảng viên

vinhdt@utt.edu.vn

ThS. Nguyễn Trọng Tuấn

Giảng viên

tuannt@utt.edu.vn

 

  1. Quản lý chương trình đào tạo

Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị quản lý hai chương trình đào tạo gồm: Logistics và hạ tầng giao thông, Hạ tầng giao thông đô thị thông minh.

Chương trình đào tạo Logistics và hạ tầng giao thông hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng thực hiện các công tác thu thập số liệu kinh tế-xã hội về dịch vụ logistics và hạ tầng giao thông để đánh giá quy hoạch mạng lưới, phân tích và đề xuất phương án thiết kế mạng lưới hạ tầng, trung tâm trung chuyển, kho bãi phục vụ cho các dịch vụ logistics; Có khả năng tổ chức và quản lý việc khai thác hạ tầng dành cho logistics và dịch vụ vận tải hàng hoá, gồm: các tuyến giao thông, vị trí kho hàng và trung tâm phân phối, tổ chức điều hành vận tải; Ứng dụng công nghệ và các phần mềm để thiết kế quy hoạch mạng lưới, quản lý khai thác hạ tầng logistics phục vụ cho dịch vụ logistics và vận tải hàng hoá theo hướng tối ưu về tiêp cận và chi phí.

Chương trình đào tạo Hạ tầng giao thông đô thị thông minh hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng tổ chức thực hiện các công tác đo đạc khảo sát thu thập hiện đại và số hóa dữ liệu; hiểu về quy hoạch giao thông đô thị, ứng dụng được hệ thống mô hình thông tin công trình BIM để thiết kế, lập biện pháp thi công công trình giao thông đô thị; Có khả năng kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, lập biện pháp sửa chữa tăng cường công trình giao thông đô thị; ứng dụng được trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với mô hình số để mô hình ứng xử kết cấu, quan trắc, theo dõi công trình với sự hỗ trợ hệ thống điện tử thông minh, cập nhật mô hình và dùng mô hình để theo dõi ứng xử, dự báo hư hỏng, tuổi thọ công trình giao thông đô thị; Có khả năng ứng dụng các phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, số hóa hệ thống bản đồ số tình trạng giao thông theo thời gian thực; xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý, điều hành giao thông đô thị thông minh ITS.

Gắn đào tạo với triết lý “Ứng dụng - Thực học - Thực nghiệp”, sinh viên của chuyên ngành Bộ môn phụ trách luôn gắn học tập với thực hành thực tập tại các cơ sở thực tế và doanh nghiệp. Một số hình ảnh thăm quan thực tập của sinh viên chuyên ngành.

Thầy cô, sinh viên chuyên ngành Logistics và Hạ tầng giao thông chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo chi nhánh Cảng Tân Vũ

Sinh viên chuyên ngành Logistics và Hạ tầng giao thông được quan sát và tìm hiểu về hệ thống SmartGate – ứng dụng công nghệ hiện đại tại Cảng Tân Vũ

 

  1. Nghiên cứu khoa học

Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị luôn gắn nhiệm vụ đào tạo với nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất. Bộ môn đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài KHCN cấp Bộ, cấp trường, công bố nhiều bài báo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực quy hoạch giao thông, logistics, tổ chức giao thông, lĩnh vực vật liệu và kết cấu công trình.

 

Các đề tài, nhiệm vụ KHCN đã công bố

 

Năm

Cấp quản lý

Tên đề tài

Trách nhiệm

2021

Cấp Bộ GTVT

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá kinh tế mở rộng để đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Áp dụng để đánh giá tác động cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Chủ nhiệm

2020

Trường ĐH Công nghệ GTVT

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng vùng thu hút của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, trường hợp nghiên cứu cho sinh viên các trường đại học dọc hành lang tuyến.

Chủ nhiệm

2021÷ 2022

Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu để quy hoạch xây dựng khu vực áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) tại Thủ đô Hà Nội.

Thành viên chính

2022÷ 2023

Bộ Giáo dục và đào tạo

Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố năng lực động đến khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng dệt may trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

Thành viên chính

2022÷ 2024

Cấp nhà nước

Giao thông tương lai: mô hình và giải pháp cho phát triển đô thị hiện đại

Thành viên chính

 

Các bài báo khoa học đã công bố

 

Năm

Tên tạp chí

Tên bài báo

Mức độ tham gia

2023

Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_100

Crowd Shipping for Urban Logistics: Investigating the Factors Affecting Consumer Adoption in Hanoi, Vietnam

Tác giả chính

2022

Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_158

Traffic Revenue Risk Identification and Assessment in Build-Operate-Transfer Transport Projects in Vietnam

Tác giả chính

2022

Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_174

Travel Time Attractiveness in Motorcycle Dominated Cities: An Investigation of University Students’ Travel Behavior

Tác giả chính

2021

AIP Conference Proceedings, 2428(November). doi: 10.1063/5.0070722.

A proposal for electronic ticketing based on travel behavior, towards the integrated public transport for smart city in Hanoi, Vietnam

Tác giả chính

2021

AIP Conference Proceedings, 2428(November). doi: 10.1063/5.0070725.

Impacts of digitalisation on travel behaviour in Hanoi city centre

Tác giả chính

2021

Transportation Planning and Technology, Volume 44, 2021 - Issue 8, DOI: 10.1080/03081060.2021.1992178

Analyzing travel behavior in Hanoi using Support Vector Machine

Tác giả chính

2021

Frontiers in High-Speed Rail Development. Tokyo, Japan: Asian Development Bank Institute, pp. 181–194.

Assessing the Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment with an Illustrative Application to the North – South High-Speed Railway Project in Viet Nam

Tác giả chính

2021

Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 8/2021, ISSN: 2354-0818

Nghiên cứu đặc điểm đi lại và đề xuất giải pháp giao thông chậm cho khu vực lõi trung tâm thành phố Hà Nội

Tác giả chính

2021

Tạp chí Giao thông vận tải, Số tháng 7/2021, ISSN: 2354-0818

Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong các dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư (PPP)

Tác giả chính

2021

npj Urban Sustainability. Springer US, 1(1), p. 9. doi: 10.1038/s42949-020-00001-x.

Learning from Hanoi to imagine the future of water distribution

Tác giả chính

2020

Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 48(May), pp. 3469–3485. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.105. (SCOPUS Index)

Parking behavior and the possible impacts on travel alternatives in motorcycle-dominated cities

Tác giả chính

2020

Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 48(May), pp. 1278–1287. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.149. (SCOPUS Index)

Towards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ Perspective

Tác giả chính

 

 

  1. Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế để trao đổi về đào tạo và nghiên cứu là mục tiêu dài hạn mà Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị luôn dành sự quan tâm và ưu tiên. Các lĩnh vực hợp tác quốc tế đã được Bộ môn triển khai gồm logistics, kết nối hạ tầng giao thông cho vận tải hàng hoá. Một số hình ảnh làm việc và kết nối quốc tế Bộ môn đã thực hiện.

Tháng 4/2023, Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị và Khoa Công trình đã có buổi tiếp và làm việc với GS. Leif Fornauf đến từ trường Đại học khoa học ứng dụng Trung Hessen (Technische Hochschule Mittelhessen), CHLB Đức về khả năng trao đổi hợp tác giữa hai trường trong lĩnh vực Logistics và hạ tầng giao thông.

Tại phiên họp, hai bên đã cùng giới thiệu về hai cơ sở đào tạo, trao đổi, thảo luận về các chương trình đào tạo, các cơ hội hợp tác về lĩnh vực đào tạo với chương trình đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực Logistics và hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng cho vận tải hàng hoá đa phương thức. Song song với lĩnh vực đào tạo, hai bên cũng đã thảo luận những hướng hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

Tháng 8/2022, Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị cùng Khoa Công trình đã có phiên họp về chương trình hợp tác với GS. Michael Lehmann đến từ trường Đại học Khoa học ứng dụng Erfurt, CHLB Đức.

GS. Michael Lehmann giới thiệu trường Đại học Khoa học ứng dụng Erfurt

 

 

Bộ môn Quy hoạch và giao thông đô thị

Tệp đính kèm